THÔNG TIN CÔNG TY(Company Info)

THÔNG TIN CÔNG TY

tên công ty THÔNG TIN CÔNG TY
Thành lập May 2014
vốn 95.000.000 ¥
vị trí Head Office:3-11-6 Minami Iwakuni, Iwakuni, Yamaguchi
Minami Iwakuni Office:2-5-12-3 Minami Iwakuni, Iwakuni, Yamaguchi
Tokyo Office:201 Tokyo Synergy Office Yokosuka 8th Building, Hamamatsu 1-12-8 Minato-ku, Tokyo
Shuto Factory:12-9 Kamikubara, Shuto, Iwakuni, Yamaguchi
Korea Branch:1-7-3, 9 Dosanro Namgu Ulsan City, Korea
China Branch: Digital Manor Block C-F4, No.1 Disheng West Road, BDA China
Tsumabe E-time Vietnam:92 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
số lượng nhân viên 15(Japan) 40(Vietnam) As of April, 2016
tiêu biểu Tomohiro Yamamoto
giờ mở cửa 9:00AM~5:30PM
kỳ nghỉ thường xuyên Chủ nhật, ngày lễ quốc gia, Thứ bảy
nội dung kinh doanh Sản xuất và bán các loại xe điện, xe máy điện
Thương mại khác nhau kinh doanh tư vấn kinh doanh
một cuộc điều tra TEL:0827-35-5258(Minami Iwakuni Office)
2-5-12-3 Minami Iwakuni, Iwakuni, Yamaguchi

Tsumabe E-time Co. lịch sử

Tháng 10 năm 1957 Tsubame Sekiyu (Tsubame Group) thành lập
May 2014 Tsumabe E-thời gian Công ty thành lập
Tháng 12 năm 2014 Thành lập Chi nhánh Công ty Hàn Quốc Tsumabe E-thời gian
Tháng 12 năm 2015 Xe phò Club Công ty và liên minh kinh doanh
Tháng 3 năm 2016 Chuyển kinh doanh từ Terra Motors
Tháng 8 năm 2016 Tsubame E-thời gian Công ty Việt Nam thành lập