triết lý quản lý(Management Philosophy)

triết lý quản lý

Trở thành một công ty có thể có ích cho thế giới của con người.

Sứ mệnh

Chân thành, tích cực, cảm ơn,

châm ngôn

・Hãy tập thói quen xử lý kỷ luật
・Chân thành Nare và trong đức tin tốt
・Đáng xấu hổ để nói chuyện với Re khác Chắc chắn rằng hình thức một là hành vi như vậy
・Bảo vệ lời hứa
・tốt với người khác

tín điều

・Luôn luôn không ngại thay đổi có một vấn đề ý thức.
・Luôn luôn nghĩ rằng được các dịch vụ cho người dân, những người có thể cảm nhận được niềm vui là một điều hữu ích.
・Luôn nhấn các doanh nghiệp có nhận thức của nó là người dân địa phương.
・Luôn luôn ghi nhớ sự tăng trưởng. So sánh với ngày hôm qua giống hy vọng của họ.
・Để trân trọng tinh thần đồng đội trong khi lợi của nhân cách, trau dồi tài năng của thế hệ tiếp theo.