Thiết kế phụ kiện màu [yuppe]

yuppe_miryoku

DESIGN/thiết kế

ACCESSORIES/Phụ kiện

SMART KEY
ON / OFF của các nguồn cung cấp năng lượng mà không cần sử dụng một phím, bạn có thể đặt báo động chống trộm.
※ Khi chìa khóa thông minh được sử dụng, hãy chú ý để khỏi bị quên lãng của quyền lực.

TRUNK BOX/
Hộp Trunk ※ bán riêng.
Bạn có thể tận dụng lợi thế, chẳng hạn như khi đi mua sắm.
※Tùy thuộc vào hình dạng của các sản phẩm lưu trữ, nó có thể không được lưu trữ.

COLOR VARIATION/Màu sắc

yuppe_design_colorvari_ph